Kotor, Dobrota, plac 10624m2

€ Na upit

Opis

Na prodaju je plac 10624 m2 na lokalitetu „ Raškov brijeg-Ljuta“ u okviru DUP-a Dobrota. Na placu planirana je izgradnja reprezentativnih objekata namjene-turističko naselje (može i zdravstveni turizam).
Od navedene površine u ovom momentu urbanizovane su dvije cjeline kao urbanističke parcele i to UP 176 i UP 177.
Na objedinjenom lokalitetu (UP 176 i UP 177) indeks zauzetosti je 35%, indeks izgrađenosti je 1.20, spratnost P+2+PK, uz napomenu da se garažni i pomoćni prostori ne računaju u BGP. Površina UP 176 iznosi 1.183,52 m2 i na istoj je moguce izgraditi 1.420,22 BGRP (m2), a površina UP 177 iznosi 3.294,07m2 i na istoj je moguce izgraditi 3.952,88 BGRP (m2), odnosno, ukupno 5.373,11 m2 BGRP.

Lokacija

Podijeli Nekretninu

Podjeli

Komentariši